Izvensodna izterjava, mediacija se uporablja zaradi hitrejšega reševanja primerov, tako tistih, ki še niso, kot tudi tistih, ki so že v sodnem postopku. V našem podjetju jo uporabljamo v primerih, ko se dolžnik izogiba poplačilu obveznosti in jo utemeljimo predvsem na dobrem poznavanju psihologije ljudi. Izvensodna izterjava vam v primerjavi s sodno izterjavo omogoča precejšnji prihranek, saj ni obveznega plačila sodnih taks ter drugih sodnih stroškov (sodni cenilci, izvršitelji, rubežniki, etc.).