Izvensodni prevzem osebnih vozil, poltovornih in tovornih vozil, prikolic, plovil ali drugega blaga. Prvotno se locira dolžnika, dogovori za poplačilo dolga ali prevzem predmeta ki se ga prav tako locira v nekaterih primerih pred sestankom, med ali po sestanku z dolžnikom. Pri prevzemu se napiše zapisnik, kjer se točno opiše tudi stanje premičnine, opravi se detaljno fotografiranje. Podoben način prevzemanje se uporablja pri nepremičninah.