Odkup terjatev je primeren za podjetja, ki želijo občasno financirati svoje poslovanje na podlagi bonitetno ustreznih terjatev. Denarna sredstva pridobite takoj. Gre za kratkoročen način financiranja in preprečevanje likvidnostnih težav. Sredstva tako lahko takoj uporabite za svoje poslovanje. Za ta način se podjetja odločajo predvsem zaradi preprečevanja likvidnostnih težav.