Opravljamo vročanje pošte na zahtevo upnika. Vročanje sodne pošte. Pridobivamo različno dokumentcijo (zavarovalne police, zapisnike, itd.).

Z zunanjimi sodelavci vam izdelamo poročilo o premoženjskem stanju stranke, bodoče stranke ali dolžnika. Izdelamo poročil o poslovnosti strank, bodočih strank ali dolžnikov. Naši pogodbeni sodelavci opravljajo vse detektivske soritve.